fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,
Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez
EDUKREATYWNE SPÓŁKA CYWILNA informacje o przysługujących Ci w
tym zakresie uprawnieniach.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
O jakich danych osobowych mówimy?
Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane
przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane te zostały zostały podane przez ciebie lub pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet).
W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza
to, że Twoje dane osobowe zostały podane przez ciebie lub pozyskaliśmy je z publicznych źródeł (Internet).
W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową
przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail, adres korespondencyjny. Dane te zostały podane przez Ciebie.
W przypadku zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które
zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a
brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci
newslettera.
Kto będzie administratorem Twoich danych ?
Administratorem danych osobowych jest EDUKREATYWNE SPÓŁKA
CYWILNA z siedzibą w Poznaniu, 60-398, ul. Bukowska 130B/7,
NIP:9721297101, REGON:381948761
adres e-mail: biuro@edukreatywne.pl
W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Jeżeli kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty usług – dane
przetwarzamy dla celów marketingu usług Edukreatywne s.c.
Jeżeli jesteś uczestnikiem szkolenia, webinaru lub odbiorcą innej naszej
usługi – Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą
elektroniczną – Twoje dane przetwarzamy w ramach tej zgody w celach
marketingowych.
Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych
uzasadnionych prawnie interesów Edukreatywne s.c. lub strony trzeciej,
takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze
świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania
Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci
pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing usług Edukreatywne s.c. jak też windykacja, cele
wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa, zaś w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – podstawą jest udzielona zgoda.
Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym zaufanym
podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą
przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Jeżeli podstawą
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Edukreatywne s.c.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji
tych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy
przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej
zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić
w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda),
zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść
skargę do organu nadzorczego. W sprawie swoich danych kontaktuj się z
nami poprzez adres email: biuro@edukreatywne.pl