• biuro@edukreatywne.pl

Szkolenia online

Kreatywny wychowawca i nauczyciel

Treści szkolenia:

 1. Kreatywność i współczesna edukacja.
 2. Jaka jest współczesna edukacja?
 3. Jaki jest nowoczesny, kreatywny wychowawca?
 4. Cechy kreatywnego pedagoga.
 5. Jak przejawia się kreatywność w pracy wychowawcy?
 6. Zadania wychowawcy.
 7. Dawka inspiracji dla wychowawców.
 8. Elementy tutoringu (tutoring rozwojowy, tutoring rówieśniczy).
 9. Korzyści płynące z tutoringu rówieśniczego.
 10. Elementy coachingu w pracy nauczyciela.
 11. Jaka jest kreatywna edukacja?
 12. TiK w edukacji.
 13. Interaktywne inspiracje.
 14. Pomoce dydaktyczne w służbie edukacji.
 15. Rola gier w edukacji.
 16. Elementy neurodydaktyki.
 17. Jak uczą się moi uczniowie?
 18. Jak motywować uczniów?
 19. Jak zaangażować uczniów w prowadzenie zajęć?

 

Materiały szkoleniowe:

 1. Prezentacja szkoleniowa.
 2. Karty tutoringowe (dyplom tutora, karta SMART, Jaki jestem?, Jakie są moje plany? Planer tutora).
 3. Integrowanie zespołu klasowego (Puzzle klasowe, bingo klasowe).
 4. Jak rozmawiać z uczniami (karta dla wychowanków).
 5. Jak uczą się moi uczniowie? (Plansze z zakresu neurodydaktyki, karta samooceny, karta ,,egzamin”).
 6. Kronika klasowa.
 7. Projekt KOMPETENCJE KLUCZOWE.
 8. Kryteria sukcesu dla uczniów.
 9. Elementy coachingowe (motywacja, rozpoznawanie priorytetów uczniów).
 10. Kartki ,,motywatory” dla uczniów.
 11. Planery (plan pracy ucznia, plan zadań domowych, terminarz uczniowski).
 12. Karty pracy służące do podsumowania etapu dydaktycznego.
 13. Refleksje uczniów (ankieta, karta pracy dotycząca oceny lekcji).
 14. Rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankieta, cele uczniów).
 15. Karta do oceny zachowania uczniów.
 16. Zasady klasowe – plakaty.
 17. Uczeń w roli nauczyciela – materiały.

 

Cena szkolenia: 59 zł – wysyłka zaświadczenia online.
 

Formularz zapisu