• biuro@edukreatywne.pl

Trening Edukreatywności

TRENING EDUKREATYWNOŚCI™ to kompleksowe narzędzie do rozwijania kreatywności, umiejętności uczenia się oraz usprawniania funkcjonowania lewej półkuli u dzieci w wieku 6-12 lat do wykorzystania w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych na każdym przedmiocie, a także jako osobne zajęcia poszerzające ofertę edukacyjną placówki.

Jakie są korzyści z dołączenia do programu?

Trening Edukreatywności™ to:

 • autorski program zajęć edukacyjnych dla dzieci wieku 6-12 lat,
 • zajęcia usprawniające funkcjonowanie lewej półkuli (myślenie logiczne, matematyczne, mówienie, pisanie, planowanie, elementy sensoryczne),
 • wprowadzanie innowacyjnych technik uczenia się, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (mapy myśli, kreatywne notatki, uczenie się poprzez zabawę),
 • wprowadzanie technik usprawniających zapamiętywanie, metod heurystycznych,
 • zwiększenie motywacji i przyjemności z uczenia się,
 • nabywanie nowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, historii, geografii, ortografii, wiedzy ogólnej… ,
 • zajęcia rozwijające kreatywność i potencjał intelektualny (wyobraźnia, dostrzeganie podobieństw, twórcze myślenie),
 • eksperymenty naukowe,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

Po ukończeniu dwustopniowego szkolenia uczestnik uzyskuje certyfikat Trenera Edukreatywności™.

Trener Edukreatywności™ otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Trening Edukreatywności™,
 • certyfikat Trenera Edukreatywności™,
 • pełen pakiet kart pracy i materiałów dydaktycznych na cały rok szkolny: ponad 300 stron kart pracy w formacie PDF,
 • kompleksowe narzędzie do rozwijania kreatywności, zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020,
 • autorski program zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z kartami pracy na ponad 30 zajęć w formacie PDF,
 • licencję na prowadzenie zajęć Trening Edukreatywności™,
 • materiały reklamowe dla rodziców i dzieci (plakaty, ulotki, wzory umów),
 • konsultacje metodyczne dla Trenerów,
 • zamknięta grupa dla trenerów na Facebooku,
 • wymiana doświadczeń z innymi trenerami,
 • metodyczne kawy z Trenerami Edukreatywności™,

 
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie przeprowadzone jest w formie blended learning. Uczestnik otrzymuje dostęp do prezentacji oraz wszystkich materiałów w formacie PDF. Jednocześnie w ramach poniesionej opłaty szkoleniowej istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach metodycznych w Poznaniu – najbliższe spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2019. Uczestnictwo w warsztatach nie jest niezbędne do ukończenia kursu. Zapewniamy również opiekę metodyczną online.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY

Przykładowe materiały dostępne tutaj: https://drive.google.com/open?id=1rxdhKxHnFbjhlJYyVVjwJ9NYI2aZ038n

UPRAWNIENIA

Uczestnik szkolenia 1 stopnia uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami Treningu Edukreatywności™. Uczestnik nie otrzymuje uprawnień do prowadzenia zajęć Trening Edukreatywności™ oraz do posługiwania się tytułem Trener Edukreatywności™. Uczestnik szkolenia 2 stopnia uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć Trening Edukreatywności™ (licencja na 10 lat) oraz do posługiwania się tytułem Trener Edukreatywności™. Ukończenie wyżej wymienionych szkoleń nie uprawnia do prowadzenia szkoleń metodycznych z zakresu metody Trening Edukreatywności™ oraz jej elementów.

Jesteś zainteresowany/a? Chcesz dołączyć do grona Trenerów Edukreatywności™, wprowadzić nowe elementy na swoich zajęciach, poszerzyć ofertę swojej placówki w nowym roku szkolnym?

Rozpoczynamy zapisy i przedsprzedaż!

FORMULARZ ZAPISU:
https://forms.gle/pQEPNscnHf5ei9mp6

Dostęp do materiałów online od 26 sierpnia 2019
Spotkanie metodyczne w Poznaniu 31 sierpnia 2019